Skred

Norge er utsatt for flere typer skred. Hovedtypene er fjellskred, løsmasseskred og snøskred. Skred skyldes ofte naturlige geologiske prosesser, men forårsakes også av menneskelig aktivitet.

ARTIKKELEN HANDLER OM