Flom

Flom er et naturlig fenomen og opptrer oftest under snøsmeltingen om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Fra tid til annen opplever vi flommer som gjør stor skade på landskap, bygninger og infrastruktur.

ARTIKKELEN HANDLER OM