Skadeomfang ved ekstreme vindkast

10.12.2012 kl 12:46

Del:

Ekstreme vindkast er den hyppigste årsaken til store skader under ekstremvær. Skadene kan oppstå både av trykkbelastningen av vinden og av gjenstander som vinden transporterer gjennom luften.

 

Utgangspunktet for tabellen under er vindkast i lavereliggende strøk, innenfor kysten.

 

Skadeomfang ved kraftig vind.

Tabellen er grovt veiledende.

 

Langs kysten

Her er det den vedvarende vinden som er sterk. Vindkastene begrenser seg gjerne til 1.2 – 1.4 ganger hastigheten på middelvinden. Hvis det for eksempel blåser vedvarende sterk storm med en vindhastighet på 30 m/s, kan vindkastene ha en hastighet på 36 m/s til 42 m/s.

 

I lavereliggende områder i innlandet

Her er middelvinden svakere enn langs kysten. Men til gjengjeld er det vanlig med vindkast som måler 1.8 – 2.8 ganger middelvindens hastighet. Hvis det for eksempel blåser vedvarende stiv kuling med en vindhastighet på 15 m/s, kan vindkastene ha en hastighet på 27 m/s til 42 m/s.

 

Store regionale forskjeller

Det er tildels store regionale forskjeller i konsekvenser og skadeomfang. Vindkast på 25-30 m/s vil i de fleste strøk føre til begrensede skader, mens indre Østlandet kan få store skader etter tilsvarende vindkast. Skog på indre Østlandet er særlig sårbar for skader forårsaket av vind etter langvarig kulde, eller når bakken er mettet med vann.

 

Noen referanser til tabellen:

Nyttårsorkanen i 1992 ga et skadeomfang som tilsvarer stort til veldig stort.

Stormen/orkanen Dagmar i 2011 ga et skadeomfang som tilsvarer moderat til stort

Stormer som oppleves nærmest årlig gir normalt et lavt til moderat skadeomfang.

Disse vindkastnivåene inntreffer normalt i vinterhalvåret.

ARTIKKELEN HANDLER OM