Det er Vestlandet, Trøndelag og deler av Nord-Norge som er mest utsatt for ekstremvær i Norge
Foto:
Colourbox

Hva er en storm?

27.12.2011 kl 12:10

Del:

Under en storm har vinden en gjennomsnittlig hastighet på 20,8 m/s eller mer. Kraftig vind kan forårsake store materielle skader og true liv og helse.

 

Vindhastighet måles 

Det er vanlig å måle vindhastighet i m/s (meter per sekund). Dette er enheten i det metriske systemet. Enkelte miljøer bruker andre enheter. Maritimt hender det fortsatt at vindhastighet beskrives i knop. 2 knop tilsvarer omtrent 1 m/s. Det hender også at vindhastighet uttrykkes i km/t (kilometer i timen). 3,6 km/t tilsvarer 1 m/s.

 

I værvarslingen er det vanlig å koble vindhastigheten til vindstyrkene i Beauforts skala. Dette er en skala som er inndelt i 12 kategorier, der kategoriene 9-11 er storm og 12 er orkan.

 

Middelvind og vindkast 

Vinden varierer. Derfor beskrives vind både gjennom middelvind og vindkast. Middelvind er gjennomsnittlig vindhastighet gjennom en periode på ti minutter. Det er middelvinden det refereres til i værvarsler. Vindkast er tydelige avvik fra det vedvarende vindpresset, ved at vindhastigheten brått øker eller svekkes.

 

Brå økninger eller svekkelser i vindhastigheten skjer ofte inn over land, særlig i områder med variert topografi, og i forbindelse med kraftig bygevær.

 

Ute på havet, over fjellvidder og oppover i atmosfæren er det naturlig å forholde seg til middelvind. Her er det vedvarende vindpresset som oftest mer stabilt.

 

Orkan

Norge rammes i gjennomsnitt noen få ganger hvert år av vind som når orkans styrke. Da er vindhastigheten i en periode på 10 minutter på 32,7 m/s eller mer. Orkanen som rammet vestkysten av Norge 1. januar 1992 forårsaket store ødeleggelser. Dette er den sterkeste orkanen Meteorologisk institutt har målt på det norske fastlandet siden målingene startet i 1867, og det var området mellom Stad og Vikna som ble hardest rammet.

 

Svært kraftig vind opptrer ofte sammen med nedbør, men kan også forekomme i oppholdsvær.

 

Snøfokk

I kaldt vær kan vi oppleve snøfokk. Snøfokk opptrer ved vind fra 8-10 m/s og sterkere og kan forekomme både sammen med snøfall og ved oppholdsvær. Snøfokk kan redusere sikten kraftig, og føre til trafikkproblemer. For mennesker som ferdes i naturen, og særlig i fjellet, kan dårlig sikt som følge av snøfokk føre til alvorlige situasjoner.

 

Ising

Gitte forhold mellom nedbør og temperatur kan føre til underkjølt regn eller regn som fryser på bakken. Dette kan føre til vanskelige trafikkforhold på veiene. Mye is på kraftledninger kan føre til skader på ledningsnettet, og påfølgende strømutfall. Ising er en kjent ufordring for luftfarten.

ARTIKKELEN HANDLER OM