Ekstremvær

Ekstremvær fører ofte til store ødeleggelser av materielle verdier. Alvorlige værsituasjoner kan også true liv og helse.

ARTIKKELEN HANDLER OM