Vær og natur

Naturhendelser kan forårsake alvorlige situasjoner. I Norge er det særlig ekstremvær, flom og skred som skaper utfordringer. Når naturhendelser rammer områder der det bor eller ferdes mennesker, kan det få store konsekvenser.

Andre beskrivelser