Dette har du rett til å vite om industrinaboen

13.12.2013 kl 12:00

Del:

Hvis du er nabo til en industribedrift som er underlagt de strengeste kravene i storulykkeforskriften, har du krav på informasjon som handler om din sikkerhet.

 

Rundt 100 bedrifter i Norge har plikt til å gi naboene slik informasjon. Dette er for eksempel bedrifter som håndterer store mengder farlige kjemikalier.

 

Du har krav på informasjon om

•                    hvilke aktiviteter som foregår hos virksomheten

•                    navnene på og egenskapene til de farlige kjemikaliene som blir brukt

•                    faren for storulykker og mulige virkninger for mennesker og miljø

•                    hvordan innbyggerne i området blir varslet og informert ved ulykker

•                    hvordan innbyggerne i området bør forholde seg ved en storulykke

 

Denne informasjonen skal du som nabo motta uoppfordret minst hvert femte år.

 

Hvilke bedrifter gjelder det?

Disse kravene gjelder kun for virksomhetene som er omfattet av storulykkeforskriftens paragraf 9 og er pålagt og utarbeide en sikkerhetsrapport. Hvis du er usikker på om dette gjelder din nabo, skal du få svar hvis du kontakter bedriften.

 

Du har også rett til å få virksomhetens sikkerhetsrapport. Virksomheten har rett til å sladde ut informasjon som er forretningshemmeligheter, eller informasjon som de ikke ønsker å gi ut av sikkerhetsmessige årsaker.

 

Følges tett opp

Det finnes om lag 300 storulykkevirksomheter i Norge og 100 av disse har informasjonsplikt. Disse virksomhetene er underlagt et strengt regelverk og følges tett opp av tilsynsmyndighetene. Av sikkerhetshensyn finnes det ingen offentlig oversikt over alle storulykkevirksomheter i Norge.

ARTIKKELEN HANDLER OM