Farlege stoff

Farlege stoff er kjemiske stoff og stoffblandingar som kan gi skade på helse, miljø og materielle verdiar. Farlege stoff kan utgjere ein alvorleg risiko både under transport og når dei blir handterte i industrien.

ARTIKKELEN HANDLER OM