Atomhending

Atomhendingar med utslepp av radioaktivitet kan få konsekvensar for Noreg. Vi har atomberedskap for å redusere konsekvensane for helse og miljø ved ulykker og hendingar.

ARTIKKELEN HANDLER OM