Akutt forureining

Akutt forureining frå skadelege stoff, for eksempel olje og kjemikalium, kan gjere stor skade på menneske og miljø. Det finst beredskapsordningar for å handtere akutt forureining på fleire nivå i samfunnet.

ARTIKKELEN HANDLER OM