Hva gjør du ved brann i tunnel?

19.01.2012 kl 16:00

Del:

Hva gjør du dersom du ser flammer eller møter røyk i en tunnel? Vegvesenet har noen gode råd til deg som er bilist.

 

De fleste tunneler i Norge har ett tunnelløp med to eller tre kjørefelt. På veger med mye trafikk med fire kjørefelt har tunnelene to løp. Der kjører all trafikken i samme retning. Trafikanter skal derfor oppføre seg på ulike måter i disse tunneltypene ved en brann.

 

Generelle regler ved brann eller røyk i en tunell:

 • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys
 • Bruk nødtelefonene, ikke mobiltelefon. Operatørene på Vegtrafikksentralen vil kunne se hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner deg ved hjelp av styringssystemet sitt, og kan koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken.
 • Bruk brannslokkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette fører til at brannalarmen utløses på Vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.

 

I en ett-løpstunnel der trafikken går i begge retninger:

 • Vurder situasjonen, om mulig kjør ut av tunnelen. Om nødvendig snu og kjør tilbake. Får du beskjed om å snu må du alltid snu.
 • Varsle møtende trafikk
 • Når du kommer ut, varsle Vegtrafikksentralen om situasjonen gjennom nødtelefon
 • Vurderer du situasjonen som for farlig for å snu og kjøre ut, forlat bilen på siden av veien med nødblink på, og kom deg til utgangen. Ved nødstasjonene er det skilt som viser avstand til utgangene.

 

I en to-løpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp:

 • Ikke snu, dette medfører fare
 • Forlat bilen og kom deg til nærmeste nødutgang
 • Varsle via nødtelefon
 • Nødutgangen leder inn i en gang som går i mellom de to tunnelløpene. Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet