Vegtransport

Kvar dag er det tusenvis av kjøretøy ute på dei norske vegane. Både privatbilistar og nyttekjøretøy i kollektivtrafikken og i godstransport kan bli innblanda i ulykker. Somme gonger er det hendingar der mange er involverte, og der konsekvensane kan bli store.

ARTIKKELEN HANDLER OM