Jernbane

Jernbanen er eit av dei tryggaste transportmidla vi har, men ulykker med tog kan få store konsekvensar.

ARTIKKELEN HANDLER OM