Sjøfart

Sjøfart er skipsfart som går føre seg på havet, langs kysten eller i fjordar. Ulykker på sjøen er ofte dramatiske. Ikkje berre kan det gå menneskeliv tapt, men miljøet kan også bli utsett for skade. I Noreg har vi god beredskap for å handtere ulykker som skjer på sjøen.

ARTIKKELEN HANDLER OM