Transport

Transportulykker der svært mange menneske blir ramma samtidig, skjer sjeldan. Det er trygt å fly og å reise med buss, tog og passasjerbåt i Noreg. Det hender likevel at det oppstår alvorlege situasjonar, og ein sjelden gong rammar ulykka for fullt.

Andre beskrivelser