Terror

Terrorhandlinger er svært alvorlig kriminalitet, som i stor grad rammer det sivile samfunnet. Det er et mål for norske myndigheter å forhindre at noen planlegger eller gjennomfører terror i Norge.

ARTIKKELEN HANDLER OM