Om Matportalen

13.01.2012 kl 14:10

Del:

Matportalen.no gir befolkningen råd om mat, helse og fysisk aktivitet. Portalen er et samarbeid  mellom en rekke myndigheter. Redaksjonen er plassert hos Mattilsynet.

 

Disse etatene er med i samarbeidet: Mattilsynet, Helsedirektoratet,  Folkehelseinstituttet (FHI), Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM), Veterinærinstituttet, Bioforsk, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Statens strålevern, samt offentlige matmyndigheter i andre land.

ARTIKKELEN HANDLER OM