Pandemi

Nye influensavirus som smitter lett mellom mennesker kan føre til pandemi. Ved en pandemi spres viruset over hele eller store deler av verden.

ARTIKKELEN HANDLER OM