Hvis du har opplevd en krise

Etter en krise er støtte fra familie, venner og andre nære personer viktig.

18.01.2012 kl 14:39

Del:

Tiden det tar å bearbeide en hendelse vil være avhengig av hvor alvorlig opplevelsene var, graden av livsfare, opplevelser du har vært vitne til, skader og eventuelle tap av menneskeliv.

 

 Når bør du søke hjelp?

Det er normalt å føle seg redd eller engstelig etter at noe traumatisk har skjedd. Selv om følelsene vekker uro vil de vanligvis gå over etter noen uker. Hvis følelsene varer lenger enn en måned, eller hindrer deg i å komme videre i livet ditt, så kan du ha en større psykisk reaksjon på hendelsen og bør oppsøke hjelp via din fastlege eller ved å kontakte kommunen du bor i.

 

Psykososial støtte

Alle som befinner seg i en kommune, enten de bor der, er på gjennomreise, besøk eller annet, har krav på nødvendig helsehjelp. Psykososiale støttetiltak for de som er rammet av kriser og deres pårørende er primært et kommunalt ansvar som normalt formidles via legevakt eller fastlege. Kommunene skal i tillegg ha et psykososialt kriseteam som trer i kraft ved store hendelser. Kriseteamet skal umiddelbart kunne ivareta psykososial støtte og omsorg til rammede og berørte av ulykker og katastrofer.  

ARTIKKELEN HANDLER OM

Se også:
 

Helsenorge