Helse, smitte og sykdom

Smitte som fører til sykdom kan overføres både mellom mennesker og fra dyr til mennesker. Vi kan også smittes gjennom mat og drikke, eller på annen måte via omgivelsene våre. Hvis mange mennesker blir syke samtidig, som under en influensapandemi, kan det få konsekvenser for viktige samfunnsfunksjoner.

Andre beskrivelser