Tele og data

Dersom tele- og datasystema fell ut eller blir utsette for åtak, grip dette raskt inn i kvardagen vår, og det kan påverke sentrale samfunnsfunksjonar. Derfor er det ei viktig oppgåve å bidra til høg tryggleik og god beredskap.

ARTIKKELEN HANDLER OM