Straum

Noreg har eit robust kraftsystem. Det hender likevel at straumen blir borte. Langvarige straumbrot etter for eksempel naturhendingar påverkar kvardagen vår sterkt og får i verste fall konsekvensar for livet og helsa til folk.

ARTIKKELEN HANDLER OM