IKT, strøm og tele

Moderne teknologi blir stadig viktigare i kvardagen vår. Det gjer oss sårbare for langvarige bortfall av for eksempel straum eller viktige digitale tenester.

Andre beskrivelser