UD kan gi råd og veiledning, men ikke garantere at et reisemål er trygt.
Foto:
Colourbox

Generelt om hjelp til norske borgere

04.01.2012 kl 10:09

Del:

I mange områder i verden er sannsynligheten for alvorlige og uforutsette hendelser høyere enn hjemme i Norge. Utenrikstjenesten kan gi råd og veiledning, men kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt. Med friheten til å reise følger også at den enkelte norske borger selv må ta ansvar for de valg som gjøres ved reise til utlandet.

  

Hva gjør norske myndigheter i en krise i utlandet

Når en krise inntreffer i utlandet vil det først og fremst være de lokale myndigheter som er ansvarlig for å håndtere den, samt hjelpe alle som rammes, uavhengig av nasjonalitet. Dersom man befinner seg i kriseområdet bør man derfor følge råd og veiledning fra lokale myndigheter.

 

Utenriksstasjonene spiller en viktig rolle 

Å yte hjelp til norske borgere i utlandet er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. Ved kriser vil normalt den nærmeste norske utenriksstasjonen ha en viktig rolle ovenfor de norske borgere som oppholder seg i det rammede området, dette gjelder i første rekke informasjon, råd og veiledning. Ved større hendelser kan utenriksstasjoner forsterkes med ekstra personell fra utenrikstjenesten dersom situasjonen tilsier det.

 

Informasjon til pårørende

I en pågående krise vil utenriksstasjonen, utenriksdepartementet og andre norske etater samarbeide tett. I tillegg til å bistå de involverte, vil man søke å komme med informasjon til pårørende og media. Via Utenriksdepartementets nettsider vil man kunne finne relevant informasjon som oppdateres jevnlig.

 

Evakuering

Norske myndigheter har i noen få tilfeller besluttet å bistå med evakuering av norske borgere og andre personer med lovlig opphold i Norge fra et kriseområde. Dersom man benytter seg av en slik evakuering kan kostnadene ved evakueringen måtte dekkes av den reisende selv. Slik evakuering vil som en hovedregel kun tilbys hvis det ikke finnes realistiske mulighet for kommersiell transport ut av kriseområdet.

ARTIKKELEN HANDLER OM