Kriser i utlandet

Utenriksdepartementet har utarbeidet reiseråd for nordmenn i utlandet. Det er viktig å sette seg inn hvilken hjelp norske myndigheter kan gi under en krise, og hvilke begrensninger som finnes.

ARTIKKELEN HANDLER OM