Naturhendelser i utlandet

Mange områder i verden er utsatt for alvorlige naturhendelser som vi ikke opplever i Norge.  Du bør orientere deg på forhånd om lokale forhold.

ARTIKKELEN HANDLER OM