Brannvesenet skal varsles ved skogbrann
Foto:
DSB

Skogbrann - hva gjør jeg?

30.12.2011 kl 10:45

Del:

Hvis du oppdager en skogbrann bør du følge disse rådene:

 

Varsle brannvesenet på nødnummer 110

Fortell hvem du er og hvordan du kan kontaktes. Forklar hvor det brenner så nøyaktig som mulig. Møt gjerne brannvesenet for å vise vei til brannstedet.

 

Start slokkingsarbeidet hvis det er mulig

Du kan lage et effektivt redskap ved å hogge et lite løvtre på om lag to meter. Fjern kvister nedenfra til det er igjen en dusk i toppen av treet. Bruk treet som en feiekost, og fei flammene tilbake i brannområdet. Dette er svært effektivt på brennende organisk materiale. Det er viktig at du ikke slår. Det har mindre effekt, og kan i verste fall føre til at flammene blusser opp. Det er også mulig å bruke sand eller tepper for å kvele flammene. Hvis du har tilgang til vann nær brannområdet kan både hageslange, hagekanner og bøtter gjøre god nytte.

 

Fordel slokkingsinnsatsen langs ildens flanker

Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket

 

Sørg for vakthold og tilstrekkelig etterslokking

Ved en skogbrann kan det brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer og annet organisk materiale. Selv om brannen ser ut til å være slokket, kan vinden få ilden til å flamme opp igjen. Derfor er det viktig at området overvåkes og at det pågår etterslokking. Vær særlig oppmerksom hvis det meldes om vind eller vindøkning.

 

Slokking av skogbrann er farlig arbeid

Vær svært forsiktig og ta aldri sjanser! Ikke opphold deg på steder der du risikerer at flammene kan omringe deg.

ARTIKKELEN HANDLER OM