Skogbrann

En skogbrann er en ukontrollert brann i naturen. Enkelte ganger blir skogbrannen så omfattende at det tar lang tid å få kontroll over brannen. Da kan ødeleggelsene bli svært store.

ARTIKKELEN HANDLER OM