Eksplosiv vare

Hver dag fraktes store mengder eksplosiv vare rundt på norske veger. Dette brukes i industri og næringsliv. Det hender også at udestruerte eksplosiver blir funnet i utmark eller gamle lagre.

ARTIKKELEN HANDLER OM