Hvem har ansvaret ved brann?

29.12.2011 kl 14:51

Del:

Hver enkelt kommune har ansvar for å ha en beredskap for brann og ulykker i kommunen. Dette innebærer blant annet at kommunen er pliktig til å organisere og drifte et brannvesen. Brannvesenet skal ha nok brannmannskaper og tilstrekkelig med utstyr til at det kan håndtere branner og ulykker som kan forventes å skje i kommunen.

 

Brannvesenet har en rekke oppgaver ut over å slokke branner. Brannvesenet skal for eksempel være kunne være i innsats ved redningsdykking, utslipp av kjemikalier, frigjøring av omkomne eller skadde, livreddende førstehjelp, tauredning og sikring av et ulykkessted. Brannvesenet øver regelmessig på de situasjoner det kan bli stilt overfor.

 

Dersom du observerer en brann skal du ringe brannvesenets nødalarmeringssentral på telefonnummer 110 og varsle om brannen. 110-sentralen vil kalle ut nødvendige ressurser, og har samtidig pålegg om å varsle øvrige alarmsentraler for politi og helse. 

 

ARTIKKELEN HANDLER OM