Noreg ikkje godt nok sikra

Noreg er ennå ikkje godt nok sikra mot mot trugslane på nettet. Det visar Rapport om tryggleikstilstanden frå Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

19.03.2013 kl 09:48

Del:

Rapporten kan lastast ned her.

 

I følgje rapporten vert Noreg og norske interesser dagleg utsett for uønskt og ulovleg etterretning. Trugslane aukar i omfang, spesielt når det gjeld dataspionasje.

 

Arbeidet med tryggleiken i norske verksemder vert ikkje utvikla tilstrekkeleg til å møte eit stadig meir komplekst trugselbilete, heiter det i rapporten.