DSB har publisert 22. juli-evaluering

30.03.2012 kl 09:49

Del:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har evaluert egen innsats etter hendelsene 22. juli 2011.

 

Direktoratet har evaluert hvordan hendelsene ble håndtert både ved hovedkontoret og berørte sivilforsvarsdistrikt og brann- og redningsvesen.

 

Evalueringen er publisert på DSBs hjemmeside.