Vurdering av trusselbildet i Norge

PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Denne vurderingen videreføres.

28.06.2017 kl 09:37

Del: