Åpent mellom Skøyen og Oslo S

Togene kjører nå som normalt mellom Skøyen og Oslo S etter at Oslotunellen var stengt mandag.

17.12.2012 kl 09:10

Del:

Det må påregnes noen forsinkelser ut over dagen. For informasjon om togtider se NSB  og Flytoget sine nettsider.