Varsel om flom for Trøndelag og Nordmøre

NVE varsler fare for flom, oransje nivå, for Trøndelag og Nordmøre på grunn av mye nedbør.

19.08.2017 kl 19:41

Del:

Det ventes lokalt svært mye nedbør fra lørdag ettermiddag til søndag kveld i Trøndelag og på Nordmøre. Det er svært stor usikkerhet forbundet med både nedbørmengder og plassering av nedbøren. Vannføringen kan stige til oransje nivå, det kan oppstå bekke- og elveløpsendringer og det er fare for lokale oversvømmelser, spesielt i tettbygde strøk, der de kraftigste regnbygene treffer.

 

Dette skriver NVE på varsom.no

 

Se også OBS-varsel fra Meteorologisk institutt: www.yr.no/obsvarsel

 

Les også: Ved fare for jordskred og flom - hva kan du gjøre? (artikkel på varsom.no)