Kriseinfo.no

Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

 Beredskapen i Noreg

Risiko og beredskap - hva kan skje?